Δήμος, Υγεία-Πρόνοια

ΜΕΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ

ΜΕΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ

Οικονομική ανάσα για τους τρίτεκνους στον Δήμο Αλίμου!
Μετά από πρόταση της Δημοτικής Αρχής και ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμος Αλίμου από την 1-1-2019 μειώνει τα Δημοτικά Τέλη και τους Φόρους για τους τρίτεκνους σε ποσοστό 50%.

Τη μείωση δικαιούνται όσοι πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

Α. Τρίτεκνοι θεωρούνται οι γονείς με τρία παιδιά (προστατευόμενα μέλη).
Β. Τρίτεκνη θεωρείται η διαζευγμένη μητέρα με τρία παιδιά ανήλικα, η οποία έχει την επιμέλεια και των τριών παιδιών.
(Η διαζευγμένη μητέρα με επιμέλεια δύο παιδιών, αν παντρευτεί κάποιον με ένα παιδί, ΔΕΝ θεωρείται αυτόματα τρίτεκνη, ΟΥΤΕ αυτή ΟΥΤΕ ο νέος σύζυγός της, εκτός αν γίνει υιοθεσία).
Γ. Χήρος πατέρας ή χήρα μητέρα με τρία ανήλικα τέκνα θεωρούνται τρίτεκνοι. Επίσης, ο γονέας σε χηρεία αναγνωρίζεται ως τρίτεκνος σε περίπτωση που τα παιδιά σπουδάζουν ή είναι φαντάροι.
Δ. Άγαμη μητέρα με τρία ανήλικα τέκνα θεωρείται τρίτεκνη. Επίσης, αναγνωρίζεται ως τρίτεκνη σε περίπτωση που τα παιδιά σπουδάζουν ή είναι φαντάροι.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!

Α) Η μείωση τελών αφορά μόνο την 1η κατοικία (είτε είναι ιδιόκτητη, είτε ενοικιαζόμενη), εφόσον αυτή είναι μέχρι 200 τ.μ.
Β) Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό, πραγματικό εισόδημα, πρέπει να είναι μέχρι 25.000 ευρώ. Το ποσό αυτό αφορά καθαρό εισόδημα και όχι τεκμήρια διαβίωσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τα παρακάτω δικαιολογητικά από 1-6-2018 έως και 31-7-2018 στο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ, στο Δημαρχείο Αλίμου (Αριστοτέλους 53, ισόγειο) κάθε εργάσιμη ημέρα από 7π.μ. – 3μ.μ.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Αίτηση για μείωση τελών
  2. Απλή φωτοτυπία ταυτότητας
  3. Πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΗ ή άλλου παρόχου στο όνομα του αιτούντος ή μέλους της οικογενείας του
  4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  5. Απλό αντίγραφο ηλεκτρονικού μισθωτηρίου συμβολαίου (σε περίπτωση ενοικίασης) ή αντίγραφο συμβολαίου απόκτησης (σε περίπτωση ιδιοκατοίκησης) στο όνομα του αιτούντος ή μέλους της οικογενείας του.

Εάν υπάρχει δωρεά παραχώρησης, προσκομίζονται σχετικά αποδεικτικά στοιχεία (π.χ. Ε2 της φορολογικής δήλωσης του ιδιοκτήτη).

  1. Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντος δικαιούχου, με την οποία θα δηλώνει ότι θα γνωστοποιήσει στον Δήμο οποιαδήποτε μεταβολή των παραπάνω στοιχείων του.
  2. Αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας απ΄ όπου προκύπτει το ετήσιο δηλωθέν εισόδημά του και το Ε9.

Εάν ο δικαιούχος αιτών δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης, προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τη μη υποχρέωση υποβολής, θεωρημένη από την οικεία Δ.Ο.Υ.

  1. Βεβαιώσεις Σπουδών ή Στρατού για τα ενήλικα προστατευόμενα τέκνα (προστατευόμενα τέκνα θεωρούνται όσα σπουδάζουν έως την συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας τους ή εκτίουν την στρατιωτική τους θητεία και μέχρι την συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους).
  • Σε περίπτωση που προκύψουν ανάγκες για περαιτέρω διευκρινήσεις, ο Δήμος δύναται να ζητήσει την προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών.
  • Υπενθυμίζουμε ότι σε ισχύ είναι οι μειώσεις κατά 50% των τελών καθαριότητας και φωτισμού για τις πολύτεκνες οικογένειες και για τους απόρους και ΑΜΕΑ σύμφωνα με την με αρ. 396/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ