Δήμος, Προκηρύξεις - Προσκλήσεις

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου Εφαρμογή του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά

001_Annex I_Drawings_1_30_signed

001_MPE Hellinikon_Contents MPE_signed

002.1_Annex I_Drawings_31_signed

002.2_Annex I_Drawings_32_signed

002.3_Annex I_Drawings_33_signed 

002.4_Annex I_Drawings_34_signed

002.5_Annex I_Drawings_35_signed

002.6_Annex I_Drawings_36_signed  

002.7_Annex I_Drawings_37_signed

002.8_Annex I_Drawings_38_signed   

002.9_Annex I_Drawings_39_signed

002.10_Annex I_Drawings_40_signed

002.11_Annex I_Drawings_41_signed 

002.12_Annex I_Drawings_42_signed 

002.13_Annex I_Drawings_43_signed

002.14_Annex I_Drawings_44_signed 

002.15_Annex I_Drawings_45_signed 

002.16_Annex I_Drawings_46_signed 

002.17_Annex I_Drawings_47_signed 

003.01 MPE Hellinikon_ch13_signed 

003.02 chap.13.1_signed

003.03 chap.13.2-6_signed

003.04. ch13.7.a_signed

003.05. ch13.7.b_signed

003.06. ch13.7.c_signed 

003.07. chap.13.8_signed

003.08. chap.13.9_signed

003.09a.chap13.10-11_signed

003.09b.chap13.12_signed

003.09c.chap13.13-14_signed 

003_Annex II_Attached files_signed

004_Annex III_IV_V_signed

004_MPE Hellinikon_ch14_Photos_signed

005_MPE Hellinikon_ch15_Maps_001_010_signed

005_MPE Hellinikon_ch15_Maps_M001_M009_signed

Y-7_signed 

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΜΠΕ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ 

 

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ