Δήμος

Με τροπολογίες και τοποθετήσεις ο Δήμαρχος Αλίμου ενισχύει την εθνική γραμμή της χώρας μας σχετικά με την Τουρκία και την Αλβανία στην Επιτροπή των Περιφερειών της Ε.Ε.

Περισσότερες από 30 τροπολογίες συνυπέβαλε στην Επιτροπή των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Δήμαρχος Αλίμου Ανδρέας Κονδύλης, κατά την πρόσφατη τριήμερη συνεδρίαση της Ολομέλειας στις Βρυξέλλες, η οποία διεξήχθη μέσω τηλεδιάσκεψης.

Οι τροπολογίες αφορούσαν κυρίως τη γνωμοδότηση της Επιτροπής για τη Διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναφέρονταν σε κρίσιμα ζητήματα της Ελλάδας σε σχέση με τις γειτονικές χώρες, όπως η Τουρκία και η Αλβανία.

Οι τροπολογίες, που υποβλήθηκαν από τον Δήμαρχο Αλίμου από κοινού με άλλα μέλη της Επιτροπής, υπερψηφίστηκαν τελικά από την Ολομέλεια και ενσωματώθηκαν στην Γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών. Έτσι, η Γνωμοδότηση περιλαμβάνει πλέον ρητή καταδίκη της Τουρκίας για τη σοβαρή οπισθοδρόμησή της σε θεμελιώδεις τομείς του ευρωπαϊκού κεκτημένου και ιδίως στα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η Γνωμοδότηση επισημαίνει ιδιαίτερα το γεγονός ότι, μετά τις τροποποιήσεις του Συντάγματος στην Τουρκία, η τοπική δημοκρατία αντιμετωπίζει μόνιμες και σοβαρές δυσλειτουργίες, η κατάσταση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις θεμελιώδεις αξίες της Ε.Ε. και το κράτος δικαίου έχει επιδεινωθεί σημαντικά και σημειώνεται αποδυνάμωση του διαχωρισμού των εξουσιών στο πολιτικό σύστημα συνολικά.

Επίσης, ύστερα από τις κρίσιμες παρεμβάσεις του Δημάρχου Αλίμου στη συνεδρίαση της Μόνιμης Επιτροπής για την Ιθαγένεια, Διακυβέρνηση, Θεσμικές και Εξωτερικές Υποθέσεις της ΕτΠ, συμπεριλήφθηκε τελικά στη Γνωμοδότηση και η ρητή καταδίκη της παράνομης και προκλητικής συμπεριφοράς της Τουρκίας εναντίον 2 κρατών-μελών της Ε.Ε., συγκεκριμένα της Ελλάδας και της Κύπρου, καθώς η Τουρκία διαπράττει σοβαρές και επίμονες παραβιάσεις κατά των κυριαρχικών δικαιωμάτων τους και αναπτύσσει μία άνευ προηγουμένου επιθετική ρητορική κατά των γειτόνων της, εντελώς ασύμβατη με το καθεστώς της υποψήφιας προς ένταξη χώρας.

Επιπρόσθετα, η Γνωμοδότηση περιλαμβάνει και την απερίφραστη καταδίκη της Τουρκίας για τις μονομερείς ενέργειές της στα Βαρώσια και ζητά την πλήρη τήρηση των αποφάσεων 550 και 789 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Η Επιτροπή των Περιφερειών στηρίζει την ταχεία επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, παραμένοντας πλήρως προσηλωμένη σε μια συνολική διευθέτηση του κυπριακού ζητήματος, στο πλαίσιο του ΟΗΕ και σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας και τις αρχές στις οποίες έχει θεμελιωθεί η ΕΕ. Αναμένει το ίδιο και από την Τουρκία.

Τέλος εγκρίθηκαν και ενσωματώθηκαν στην απόφαση της Ολομέλειας της Επιτροπής των Περιφερειών αναφορές για την Αλβανία, ως προς την υποχρέωσή της να εδραιώσει τα δικαιώματα ιδιοκτησίας και να συνεχίσει την ταχεία προώθηση της διαδικασίας καταχώρισης και αποζημίωσης. Ενθαρρύνει την Αλβανία να θεσπίσει ταχέως και να εφαρμόσει την εναπομένουσα νομοθεσία σχετικά με τον νόμο-πλαίσιο του 2017 για την προστασία των εθνικών μειονοτήτων και χαιρετίζει τη θέσπιση του νόμου για την απογραφή του πληθυσμού.

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ