Δήμος

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “Old Town new results”

Ολοκληρώθηκε επιτυχώς το ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Old Town new results” στο οποίο συμμετείχε ως εταιρος ο Δήμος Αλίμου . Η 7η και τελευταία συνάντηση πραγματοποιήθηκε από τη  Ρουμανία  με χρήση ηλεκτρονικών μέσων λόγω της πανδημίας covid 19.

Ο  Δήμος Αλίμου συμμετείχε επιτυχώς στο πρόγραμμα με τη διοργάνωση συνάντησης εργασίας στον Αλιμο στις  16-18 Οκτωβρίου 2019 αλλα και με την αποστολή εκπροσώπων στις λοιπές συμμετεχουσες ευρωπαϊκές πόλεις για τη διενέργεια των εργασιών και για την υλοποίηση του Project.

Εταίροι του προγράμματος: (α) Victoria Municipality – συντονιστής εταίρος (Ρουμανία) (β) Δήμος Αλίμου (Ελλάδα), (γ) Commune di San Cassiano (Ιταλία), (δ) Podes-Association For The Promotion Of Sustainable Development, (Πορτογαλία), (ε) Association For Developing Voluntary Work, Novo Mesto (Σλοβενία), και (στ) Δήμος Cheste (Ισπανία), ζ) Gharb (Μάλτα)

 

https://comunavictoria.ro/wp-content/uploads/2021/10/Measure-2.2-and-Statistics.pdf

https://proiecteeuropenevictoria.ro/old-towns-new-results

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ