Δήμαρχος-Τελευταία Νέα, Δήμος

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και θέματα Νομικής Υπηρεσίας.

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και θέματα ανάπτυξης

Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών και θέματα Νομικής Υπηρεσίας.

Διεύθυνση Περιβάλλοντος και θέματα πράσινων τεχνολογιών

 Πολιτική Προστασία και τεχνικά θέματα

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ