Δήμος

Πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα

1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2022 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 18861 20-06-2022 PDF

2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 2022 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 18865 20-06-2022 pdf

3 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗpdf αρ. πρωτ. 18867 20-06-2022

3 ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 2022 pdf ΑΡ. ΠΡΩΤ. 18868 20-06-2022

5.AITHΣΗ ΣΥΜΜΜΕΤΟΧΗΣ 2022

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 2022 AR. PRVT. 18873 20-06-2022

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ