Προκηρύξεις - Προσκλήσεις

Περίληψη διακήρυξης για μίσθωση ακινήτου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Διακήρυξη Δημοπρασίας Για Τη Μίσθωση Ακινήτου για τις ανάγκες Κέντρου Εξυπηρέτηση Πολιτών του Δήμου Αλίμου 

Ο Δήμαρχος Αλίμου καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορέςέως και την εικοστή (20η) ημέρα από τη δημοσίευση της παρούσας περίληψηςδιακήρυξης, για τη μίσθωση ακινήτου που θα καλύψει ανάγκες του ΚέντρουΕξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Αλίμου.

  • Το προς μίσθωση οίκημα πρέπει να έχει εμβαδόν ωφέλιμοσυνολικής επιφάνειας τουλάχιστον 180 τ.μ., να είναι καλής κατασκευής καικατάλληλο για τον σκοπό, τον οποίο προορίζεται.
  • Να ευρίσκεται στο χώρο του Δήμου Αλίμου στην ευρύτερη περιοχήτου Άνω Καλαμακίου, σε κεντρική οδό, κατά προτίμηση επί της οδού Δωδεκανήσου.
  • Η μίσθωση θα είναι διάρκειας έξι (6) ετών.

Οι προσφορές θαυποβάλλονται στην Επιτροπή Αξιολόγησης ακινήτων (Δημαρχείο Αλίμου, τηλ.213-200-8000) που μετά από επιτόπιο έρευνα θα κρίνει επί της καταλληλότητας τωνπροσφερομένων ακινήτων.

            Οι ενδιαφερόμενοιμπορούν για περισσότερες πληροφορίες να απευθύνονται στο Αρμόδιο Γραφείο τουΔήμου (Αριστοτέλους 53) από το οποίο μπορούν να ζητήσουν την διακήρυξη, όλεςτις εργάσιμες ημέρες και ώρες .

Αναλυτικοί όροι της διακήρυξης είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλίμου.

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ