Προκηρύξεις - Προσκλήσεις

Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας για Μίσθωση Ακινήτου που θα καλύψει τις ανάγκες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αντίληψης του Δήμου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ