Προκηρύξεις - Προσκλήσεις

Περιβαλλοντική έγκριση του Σχεδίου Αναθεώρησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) του Δήμου Αλίμου της Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών, Περιφέρειας Αττικής κατόπιν αξιολόγησης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)

209269 ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΜΠΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ