Δήμος, Προκηρύξεις - Προσκλήσεις

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 8 ΜΗΝΩΝ ΣΟΧ 1-2018

6Α7ΦΩΨΒ-27Ξ .ΚΑΤΑΤΑΞΗ JCB

6ΚΔΓΩΨΒ-Σ07.ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ ΔΕ JCB

6ΥΦΩΩΨΒ-ΗΕ2.ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΩΝ

6ΨΨΩΩΨΒ-ΩΥΚ.ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΕ ΣΥΝΟΔ.ΑΠΟΡΡΙΜΑΤ.

7ΤΡΧΩΨΒ-0Δ7.ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ ΥΕ ΣΥΝΟΔ,ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦ

Ψ6Β8ΩΨΒ-0ΛΩ.ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ JCB

Ψ9Μ4ΩΨΒ-ΜΟΗ.ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΕ ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟΥ

ΨΠ21ΩΨΒ-1ΧΝ.ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ ΟΔΗΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΩΝ

ΩΒ20ΩΨΒ-ΖΞ3.ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΗΓ,ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΩΝ

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ