Παιδεία

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Κ.Δ.Β.Μ.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ

Πρόσκληση προς τους πολίτες για την εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Αλίμου

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Αλίμου, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπ/σης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν τη λειτουργία του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Αλίμου στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Αλίμου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα, εφόσον υπάρξει ενδιαφέρον (αιτήσεις) από τους πολίτες:

Α/Α

ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ

1

Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο (Ι)

50

2

Νέες Τεχνολογίες στην Τρίτη Ηλικία

50

3

Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή

25

4

Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή

25

5

Σύγχρονες Τραπεζικές Συναλλαγές

25

6

Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα – e-επιχειρείν

25

7

Ιστορία της Τέχνης

25

8

Βασικά Γαλλικά Α1

50

9

Βασικά Γερμανικά Α1

50

10

Βασικά Ιταλικά Α1

50

11

Αγγλικά για τον τουρισμό (Α2)

50

12

Βασικά Αγγλικά (Α1)

50

Τα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Τα προγράμματα εκπαίδευσης θα πραγματοποιούνται εφόσον συμπληρώνεται ο απαιτούμενος αριθμός συμμετεχόντων. Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης των προγραμμάτων από το Ινστιτούτο Διά Βίου Μάθησης.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Αιτήσεις συμμετοχής δεχόμαστε καθημερινά 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. στα παρακάτω σημεία:

• Γραφείο Παιδείας, Παύλου Μελά 5 (1ος ορ.) 

• Κ.Ε.Π., Θουκυδίδου 43

• Κ.Ε.Π., Δωδεκανήσου 63

• Δημαρχείο Αλίμου, Αριστοτέλους  53

• Ηλεκτρονικά στο email: dimotiki.epit.paideias.alimou@gmail.com

Επισυνάπτεται υπόδειγμα αίτησης.

Για πληροφορίες, απευθυνθείτε στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Αλίμου, τηλ. 210 9802799.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Από το Γραφείο Τύπου
του Δήμου Αλίμου

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ – ΚΔΒΜ

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ