Δήμος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EUROPE FOR CITIZENS

Ο Δήμος Αλίμου υπέβαλε πρόταση στο πρόγραμμα Europe for Citizens στη θεματική Democratic engagement and civilparticipation με εταίρους από Ρουμανία, Ισπανία, Μάλτα, Σλοβενία, Ιταλία και Πορτογαλία. Με ανταγωνιστική διαδικασία  σε ευρωπαϊκό επίπεδο και κατόπιν αξιολόγησης η πρόταση του αξιολογήθηκε θετικά. Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί το 2020.
Τα θέματα που θα προσεγγιστούν είναι ο ευρωσκεπτικισμός, το μέλλον της Ευρώπης, η διαδικασία λήψης αποφάσεων στην ΕΕ, η δημοκρατία, οι εκλογές Ευρωκοινοβουλίου και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν.
Στα πλαίσια του προγράμματος  θα στηριχθεί η ενεργή συμμετοχή των πολιτών μέσα από δράσεις που ενισχύουν το κοινωνικό και πολιτικό ενδιαφέρον εμπλοκής στα κοινά. Κατά τη διάρκεια του έργου θα υλοποιηθούν δράσεις με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την προώθηση του πνεύματος του εθελοντισμού και της συμμετοχής στα κοινά στους συμμετέχοντες.  
Στα πλαίσια του προγράμματος θα λάβουν χώρα διάφορες εκδηλώσεις και θα δημιουργηθεί ένα διαδραστικό application, όπου οι «παίχτες» θα μαθαίνουν για τους θεσμούς της ΕΕ και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
Θα δημιουργηθεί  δίκτυο βιώσιμης συνεργασίας στο οποίο οι  εταίροι θα εργάζονται σε μια κοινή μακροπρόθεσμη προοπτική, θα μοιράζονται ιδέες, και θα ανταλλάσσουν εμπειρίες

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ