Προκηρύξεις - Προσκλήσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 221/2022 ( ΙΔΡΥΣΗ-ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ – ΑΔΑ: 9ΤΗΖΩΨΒ-ΩΩΙ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ