Προκηρύξεις - Προσκλήσεις

Προμήθεια α) τεσσάρων (4) απορριμματοφόρων τύπου πρέσσας β) τριών (3) απορριμματοφόρων συλλογής βιοαποδομήσιμων υλικών τύπου μύλου

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Προμήθεια α) τεσσάρων (4) απορριμματοφόρων τύπου πρέσσας β) τριών (3) απορριμματοφόρων συλλογής βιοαποδομήσιμων υλικών τύπου μύλου

Περίληψη διακηρυξης
Μελέτη
Διακηρυξη
ENOTICES

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ