Προκηρύξεις - Προσκλήσεις

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΛΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

espd-request-v2 (6)

espd-request-v2 (10)HTML

ΑΔΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 9Λ7ΜΩΨΒ-ΥΑΕ

ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΝΤΥΠΟ -ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 19 – ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (1)

ΕΝΤΥΠΟ -ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 19 – ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΙΤΙΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΜΕΛΕΤΗ 2022-2023 (2)

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 2022-2023

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2022-2023 (1)

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ