Προκηρύξεις - Προσκλήσεις

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΛΙΜΟΥ

6-ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 19 – ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

6-ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 19 – ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΔΑ-ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΣΙΤΙΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΈΙΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΙΤΙΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (1)

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

espd-request-v2 (4)

espd-request-v2 (5)

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ