Προκηρύξεις - Προσκλήσεις

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ETOYΣ 2018

1 ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ.pdf

2 ΑΔΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ.pdf

3 Τ.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ.pdf

4 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ.pdf

5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ.doc

6 ΤΕΥΔ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ.doc

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ : 6-3-2018 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ_ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ.pdf

ΑΚΥΡΩΣΗ : ΑΚΥΡΩΣΗ 14-3-2018 . ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΑΚΥΡΩΣΗ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ.pdf

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ