Δήμος, Προκηρύξεις - Προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ (ομάδα ΣΤ’) ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 5304/15.03.2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια Τροφίμων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο και τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Αλίμου, 2018

1.ΑΔΑΜ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΣΤ

2.ΑΔΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤ

3.ΤΕΥΔ ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ (1)

4.ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΟΜΑΔΑ ΣΤ1

5.ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΟΜΑΔΑ ΣΤ2΄

6.Προϋπολογισμός _signed

7.Τεχνικές Προδιαγραφές _signed

8.Τεχνική Έκθεση _signed

9.ΑΔΑΜ ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 5304-15.03.2018

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ