Προηγούμενες Προσκλήσεις Δ.Σ., Συνεδριάσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 20:00

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 17-04-2024

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ