Προηγούμενες Προσκλήσεις Δ.Σ., Συνεδριάσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 18:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ