Προηγούμενες Προσκλήσεις Δ.Σ., Συνεδριάσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ ΚΑΙ ΩΡΑ 21:00

ΕΙΔΙΚΗ 14-12-2023 ΤΕΛΙΚΟ

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ