Προηγούμενες Προσκλήσεις Δ.Σ., Συνεδριάσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 15:00-15:30

ΗΜΕΡΗΣΙΑ Δ.Σ. 21-09-2022 ΕΚΤΑΚΤΗ

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ