Προηγούμενες Προσκλήσεις Δ.Σ., Συνεδριάσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00-12:00

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 19-10-2022 ΕΚΤΑΚΤΗ

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ