Προηγούμενες Προσκλήσεις Δ.Σ., Συνεδριάσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 13:00 – 15:00

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 07 -03 -2023

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ