Προηγούμενες Προσκλήσεις Δ.Σ., Συνεδριάσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30-15:00

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 23-03-2022 ΕΚΤΑΚΤΗ

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ