Προηγούμενες Προσκλήσεις Δ.Σ., Συνεδριάσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 07 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 18:00 – 22:00

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 07-09-2023

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ