Προηγούμενες Προσκλήσεις Δ.Σ., Συνεδριάσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 15:00 – 19:00

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 15-09-2023

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ