Προηγούμενες Προσκλήσεις Δ.Σ., Συνεδριάσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 18:30-19:30

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 23-03-2022 ΕΚΤΑΚΤΗ ΙΙ

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ