Προηγούμενες Προσκλήσεις Δ.Σ., Συνεδριάσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:30-12:00

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 29-04-2022 ΕΚΤΑΚΤΗ ΟΡΘΗ

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ