Συνεδριάσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 13:00 ΕΩΣ 13:30

Η.Δ. Ο.Ε. 23-03-2022

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ