Συνεδριάσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 ΕΩΣ 13:00

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΠΖ 03-08-2022 ΕΚΤΑΚΤΗ

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ