Συνεδριάσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 13:00 ΕΩΣ 13:30

Η.Δ. Ο.Ε. 04-08-2022 έκτακτη

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ