Συνεδριάσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 13:00 ΕΩΣ 13:30

Η.Δ. Ο.Ε. 27-10-2022 έκτακτη

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ