Συνεδριάσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 ΕΩΣ 11:30

Η.Δ. Ο.Ε. 02-11-2022 έκτακτη

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ