Προηγούμενες Προσκλήσεις Δ.Σ., Συνεδριάσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΡΙΤΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:15

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 20-06-2023

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ