Συνεδριάσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 07 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 07-09-2023

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ