Συνεδριάσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:00 ΕΩΣ 15!00

Η.Δ. Ο.Ε. 30-12-2021

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ