Συνεδριάσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 13:00 ΕΩΣ 14:00

Η.Δ. Ο.Ε. 03-01-2022

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ