Συνεδριάσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 13:00

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 11-1-2019

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ