Προηγούμενες Προσκλήσεις Δ.Σ., Συνεδριάσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 19:00

ΗΜΕΡΗΣΙΑ Δ.Σ. 07-06-2022

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ