Προηγούμενες Προσκλήσεις Δ.Σ., Συνεδριάσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΣΤΙΣ 20:00

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 30-01-2019

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ