Προηγούμενες Προσκλήσεις Δ.Σ., Συνεδριάσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 19:00

ΗΜΕΡΗΣΙΑ Δ.Σ 5-04-2023

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ