Προηγούμενες Προσκλήσεις Δ.Σ., Συνεδριάσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 13:00

Η.Δ. Ο.Ε. 25-04-2023

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ