Προηγούμενες Προσκλήσεις Δ.Σ., Συνεδριάσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΜΑΪΟΥ ΚΑΙ ΩΡΑ 19:30

ΗΜΕΡΗΣΙΑ Δ.Σ. 08-05-2023

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ