Συνεδριάσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΑ 13:00

Η.Δ. Ο.Ε. 06-06-2023

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ