Συνεδριάσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 13:00 – 14:00

Η.Δ. Ο.Ε. 4-04-2023

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ