Προηγούμενες Προσκλήσεις Δ.Σ., Συνεδριάσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΑ 19:00

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 30-06-2023

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ