Συνεδριάσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΑ 13:00

Η.Δ. Ο.Ε. 12-09-2023

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ