Προηγούμενες Προσκλήσεις Δ.Σ., Συνεδριάσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 31 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ ΚΑΙ ΩΡΑ 13:00

Η.Δ. Ο.Ε. 31-10-2023

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ