Συνεδριάσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 13:00

Η.Δ. Ο.Ε. 07-11-2023

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ